Autumn

 

Up

Sakkara Autumn French

(known to us as "Autumn", "Big Guy" - raced as "Sakkara Autumn")

March 30, 1994 - December 27, 2002